Martin Potůček

Osobní stránky profesora Martina Potůčka nabízejí souhrnné informace o jeho akademických (výuka a výzkum), občanských a mediálních aktivitách.
 

Vzhledem k pandemii Covid-19 lze konzultovat pouze online.
Ke konzultacím se laskavě přihlašujte zde: 32978401@fsv.cuni.cz

Zde naleznete všechny publikace, které jsem publikoval nebo jsem byl jejich spoluautorem.

Seznam publikací