Nový článek v týdeníku Ekonom na téma "Mecenášství? Náhradní kanály přerozdělování"

Martin Potůček
Tisk

V čísle 25-26 týdeníku EKONOM z 30.6. - 13.7. 2011 mi na straně 15 vyšel článek pod názvem "Mecenášství? Náhradní kanály přerozdělování".