Nový popularizující článek: "Ignoruje se Listina práv a svobod. (6.6.2011)

Martin Potůček
Tisk

Vyšlo v časopise Týden dne 6.6. 2011 v č. 23 ze na str. 61 v rubrice Pro/Proti.