Martin Potůček

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Publications Scientific Articles
Scientific articles

Medias res - odborný časopis pro aktuální otázky společenských věd

There are no translations available.


Medias res Vol. 1 (1-2/2016)

Holistic foresighting: the Czech experience

Potůček, M. Holistic foresighting: the Czech experience. Medias res, 2016, vol. 1, 1-2/2016, pp. 9-21. ISSN 2464-6334.

The goal of this contribution is to share the theoretical and methodological knowledge and experience gathered during more than fifteen years of work of the Center for Social and Economic Strategies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (CESES) on holistic societal foresights, visions and strategies of the Czech Republic's development in the contexts of globalisation and European integration. The Center's mission has been to identify the country's key problems, and, by doing so, to help find public policies that will help solve the problems identified and take advantage of development opportunities. Since it was establishied, the CESES has published (besides many other studies, articles and research reports) nine comprehensive publications in two foresighting cycles, which systematically identified the area of possible future choices and available policy, social and economic strategies. (Vize 2001, Průvodce 2002, Potůček et al. 2003, Potůček et al. 2005, Potůček 2008, Potůček, Musil & Mašková (eds.) 2008, Potůček - Mašková 2009, Frič - Veselý 2010, Potůček et al. 2011)

Článek ke stažení ZDE(.pdf)

 

FORUM SOCIAL POLICY

 

FORUM SOCIAL POLICY

One of important changes in the Czech Republic pension system was induced by a petition submitted to the Constitutional Court, which contested the setting of bend points for determining the amount of pension depending on the previous earnings of the insured in that it discriminates against higher income categories. The Constitutional Court agreed with the complainant. The result was an approval and implementation of the amendment to the Act No. 155/1995 Coll., on Pension Insurance, that for the purposes of calculating the level of old-age pensions favoured the highest income decile at the expense of most other insureds, namely those with midlle incomes. Lawmakers thus simultaneously applied the political criterion of fiscal discipline in esuring the financial sustainability of the pension system. Within analysis of this case, we apply, as an explanatory Framework, the teory of actor-centered institutionalism and the teory of the policy cycle. In contrast with analyses based on economic or legal aspects of this part of the Czech pension reform, we pay attention mainly to the policy proces itself.

Link to the download HERE(.PDF)

 

 

THE NISPACEE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY

There are no translations available.

 

THE NISPACEE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY

Rivalry of Advocacy Coalitions in the Czech Pension Reform

 

Potůček, M. – Rudolfová, V. Rivalry of Advocacy Coalitions in the Czech Pension Reform. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 2016, roč. IX, č. 1, pp. 117 – 134. ISSN 1337-9038.

 

Rivalry of advocacy coalitions in the Czech pension reform The Czech Republic, as many other countries of Central and Eastern Europe, faced and is still facing a pension-reform challenge. The diversification of pension pillars led to the massive displacements of participant contributions from the public PAYG pension pillars to the newly constructed private, defined-contribution, fully-funded pillars. In the Czech Republic, the adoption of the relevant law was preceded by serious political conflict between supporters and opponents of this step (both among different political actors and among professionals). In an analysis of the conflict we critically apply the Advocacy Coalition Framework. We work mainly with the analysis of policy documents, public statements of the individual actors and an analysis of voting on the relevant law in both chambers of the Czech Parliament towards the identification of the crystallization process of two clear-cut coalitions between actors from both sides of the spectrum. The Advocacy Coalition Framework in exploring the dynamics of the public-policy process proved to be able to explain situations where there is sharp political conflict. Th rough the lens of the devil-shift of both camps (advocacy coalitions with different beliefs), each fell into extreme positions within the coalition to affirm the correctness of their arguments and positions.

Odkaz zde

 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

There are no translations available.

 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

Odborníci versus politici: jak se připravovala česká důchodová reforma.

Potůček, M. – Rudolfová, V. Odborníci versus politici: jak se připravovala česká důchodová reforma. Fórum sociální politiky, 2016, roč. 10, č. 4, s. 14-18, pp. ISSN 1802-5854.

I když důchodové systémy patří k nejstabilnějším prvkům sociálních systémů, i ony se mění. V posledních desetiletích přistoupily desítky zemí k jejich drobnějším úpravám či zásadnějším reformám. Vzhledem ke složitosti důchodových systémů jsou do příprav těchto změn zváni experti, a s ohledem na sociální citlivost připravovaných změn dotýkajících se širokých vrstev obyvatelstva, věnují tématu velkou pozornost i politici. V tomto příspěvku analyzujeme s pomocí teorie diskursivního institucionalismu a metody analýzy rámců charakter a obsah diskursu o české důchodové reformě v rozmezí let 2004 a 2014. V centru naší pozornosti jsou institucionální rámce a obsahy komunikace jeho klíčových aktérů - politiků a expertů. Ukazuje se, že i když se politici bez expertů neobejdou a vytvářejí jim prostor pro uplatnění odborných postupů a poznatků, v rozhodování mají nakonec hlavní slovo oni sami.

Odkaz zde

 

Czech pension reform: how to reconcile equivalence with fiscal discipline

There are no translations available.

 

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC POLICY

Czech Pension Reform: How to Reconcile Equivalence with Fiscal Discipline

Stáhnout Vol 9, No 1 (2015) v pdf.  nebo článek str. 180 - 195 pdf.

Potůček, M. – Rudolfová, V. Czech Pension Reform: How to Reconcile Equivalence with Fiscal Discipline. Central European Journal of Public Policy, 2015, roč. 9, č. 1, s. 170 – 195. ISSN 1802-4866.

One of the recent changes in the Czech Republic’s pension system was provoked by a petition to the Constitutional Court. The setting of bend points for determining the amount of pensions depending on the insured person’s previous earnings was contested as discrimination against higher income categories. The Constitutional Court granted the petition. The result was an approval and implementation of an amendment to Act No. 155/1995 Coll., on Pension Insurance, that for the purposes of calculating the level of old-age pensions favoured the highest income decile at the expense of most other insured persons, namely those with middle incomes. Simultaneously, the political criterion of fiscal discipline was applied to ensure the financial sustainability of the pension system. In analysing this case, we critically adopt the theory of actor-centred institutionalism and the theory of the policy cycle. From the nature of the analysed case it follows that we pay attention mainly to the legislative process which resulted in the amendment. Our methodology is dominated by analysis of documents (legal norms, court decisions, political programmes, official publications) and political and administrative communication (including debates on legislative drafts in the executive and legislature).

 

Catching up in securing excellence: the case of EUSOC in Central and Eastern Europe

There are no translations available.

Intelektuál ve veřejném prostoru

Catching up in securing excellence: the case of EUSOC in Central and Eastern Europe, p. 96-115

Kreidl, M. – Možný, I. – Potůček, M. – Sirovátka, T.

Catching up in securing excellence: the case of EUSOC in Central and Eastern Europe.

Zeitschrift für Staats und Europawissenschaften, 2014, roč. 12, č. 1, s. 96-115. ISSN 1610-7780.

 

Konceptuální rámce v teorii a praxi veřejné politiky - příspěvek v časopise

There are no translations available.

Stát na šikmé ploše

Teorie vědy

časopis pro mezioborová zkoumání vědy
XXXVI/2014
ISSN 1210-0250 (tisk)
ISSN 1804-6347 (online)

Příspěvek rozebírá konceptuální rámec jakožto nástroj, usnadňující celostní přístup k analýze - a někdy i k podmíněnému prognózování - společenských procesů. Tím nutně překračuje hranice parciálních disciplinárních pohledů. Zabývá se jeho vymezením v pojetí Tondla a Ostomové. Posléze jsou uvedeny tři příklady jeho uplatnění, na nichž se autor sám podílel: teleonomické výkladové schéma, kultivace a uplatnění lidského potenciálu ve společenském reprodukčním procesu a model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu. Na tomto základě je v závěru podána rozšířená analýza jeho funkcí v teorii a praxi dosud relativně mladé společenské vědy - veřejné politiky.

Konceptuální rámce v teorii a praxi veřejné politiky , strana 9-22

 

Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě evropské integrace.

There are no translations available.

ScientiaetSocietas

Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě evropské integrace.

Scientia et Societas, číslo 3, 2013, ročník IX
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.,
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK

Příspěvek analyzuje historický vývoj sociální dimenze Evropské unie obecně a v bývalých zemích komunistického bloku, které rozšířily řady členských zemí, zvláště. Identifikuje místo pojmu Evropský sociální model v politickém diskursu. Klade si otázku, zda je Evropská unie skutečně prosociální. Nebo zda svoji sociálnost jen předstírá, aby zakryla svoji pravou tvář – být institucionálním zprostředkovatelem zájmů mocných hospodářských a finančních hráčů v éře globalizace. V závěru podává přehled námětů na posílení sociální dimenze evropské integrace jakožto nutné podmínky udržení politické legitimity Evropské unie.

Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě evropské integrace.
 

Vize pro dvacetiletou Českou republiku

There are no translations available.

Geografickerozhledy

Geografické rozhledy
2013
roč. 22, č. 3., s. 6-7. ISSN 1210 – 3004.

Vize pro dvacetiletou Českou republiku (str. 6-7)

 

 

K metodologii sociálního prognózování

There are no translations available.

ScientaEtSocietas

ERGO
Analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací
číslo 01 | leden 2012 | ročník 07

K metodologii sociálního prognózování (str. 18-24)

 

 

Value anchorage of social forecasting

ScientaEtSocietas

ERGO
Analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací
číslo 2 | prosinec 2011 | ročník VI

This article discusses the possible approaches to the identification and application of value foundations in social forecasting. Generalization of the Centre for Social and Economic Strategies´ work experience, and the use of international inspiration enable to conclude that the criterion of quality and sustainability of life, with its economic, social, environmental and security dimension, provide a more solid basis for social forecasts, visions and strategies than was the case with hitherto frequently used indicator - gross domestic product (GDP).

Hodnotové ukotvení sociálního prognózování (In Czech)

 

 

Zrodí se z globální krize globální veřejná politika?

There are no translations available.

ScientaEtSocietas

SCIENTIAS Et SOCIETAS
Časopis pro společenské vědy a management
číslo 3 | 2010 | ročník VI

The global crisis has gravely affected and continues to affect the lives of people around the planet. Some authors see it as an opportunity to change the paradigm for interpreting the problems of contemporary societies as well as the ensuing governance. In this article, I attempt to answer the question whether or to what extent public policy as a scientific discipline has helped us to explain the nature of this crisis and find our ways out of it. I conclude by proposing some desirable directions for this discipline’s further development in order to make it better capable of responding to the global challenges humanity is facing.

Zrodí se z globální krize globální veřejná politika?

 

 

Will global public policy arise from global crisis?

There are no translations available.

Diversity

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC POLICY
Special Issue on Economic Crisis and Public Policy

Stáhnout Will global public policy arise from global crisis? v pdf. (s. 4-21)

The global crisis has gravely affected and continues to affect the lives of people around the planet. Some authors see it as an opportunity to change the paradigm for interpreting the problems of contemporary societies as well as the ensuing governance. In this article, I attempt to answer the question whether or to what extent public policy as a scientific discipline has helped us to explain the nature of this crisis and find our ways out of it. I conclude by proposing some desirable directions for this discipline’s further development in order to make it better capable of responding to the global challenges humanity is facing.

 

 

 

Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí

Diversity

Aktualní stav a perspektivy globálního vládnutí

BALABÁN, Miloš - POTŮČEK, Martin. The Science for population Protection. 2009, roč. 1

n. 1, pages 7-15. ISSN 1803-568X

Download Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí in pdf file.

Global governance is a set of institutions, procedures and networks necessary for tackling global problems. Current global development is characterized by a gradual erosion of the once exclusive role of the nation state, which surrenders much of its formal and informal decision-making authority to superior international or supranational structures. However, the number and diversity of global actors alone does not guarantee an adequate and coordinated response to the broad spectrum of global challenges. The future of global governance will thus largely depend on what shape the multipolar world will assume.

 

 

The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance.

There are no translations available.

nispacee cover

The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance.

The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Special Issue: A Distinctive European Model? The Neo-Weberian State.Vol. I, No. 2, Winter 2008/2009, pp. 83-94.

The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance. 1/2 : ke stažení
The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance. 2/2 : ke stažení

The paper confronts the concept of Neo-Weberian state (based on the public administration school of thought) by the multi-dimensional concept of governance (generated by public policy). Empirical evidence from the post-communist countries, acquired by both concepts, allows for the preliminary conclusion that they are compatible and complementary.

 

 

Vládnutí v České republice v době globalizace a evropské integrace

There are no translations available.

 Vládnutí v České republice v době globalizace a evropské integrace

Potůček M.
Současná Evropa a Česká republika, č. 2, 2007

Stáhnout Vládnutí v České republice v době globalizace a evropské integrace v pdf.

Na základě klasických i novějších teoretických zdrojů se příspěvek pokouší o lepší konceptualizaci řídících procesů orientujících vývoj soudobých společností. Rozebírá proměny státu, veřejné správy, interakce mezi trhem, státem a občanským sektorem v kontextu globalizace a evropské integrace. Věnuje se i uplatnění kritéria kvality a udržitelnosti života. Jako klíčová se jeví kategorie vládnutí a její derivát, strategické vládnutí.
Výklad povahy těchto procesů v české společnosti a formulace výzev budoucnosti se opírají o výsledky empirických výzkumů a prognostických prací, realizovaných na katedře veřejné a sociální politiky a na Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV UK v posledních letech.

 

 

 

Česká veřejná politika jako vědní disciplína a jako předmět zkoumání

There are no translations available.

 Česká veřejná politika jako vědní disciplína a jako předmět zkoumání

Potůček M.
Teorie vědy /Theory of Science XVI/XXIX, č.2, 2007, s. 93-118

Stáhnout Česká veřejná politika jako vědní disciplína a jako předmět zkoumání v pdf.

Příspěvek podává souhrnnou informaci o vývoji veřejné politiky jako vědní disciplíny a jako předmětu výzkumu a výuky v České republice. Činí tak v historickém kontextu (všímá si přitom etap vývoje sociálních věd ještě před formálním ustavením oboru a posléze i vývojových fází jeho konstituování od začátku 90. let 20. století) a s vědomím širšího kulturního, politického a institucionálního kontextu jeho vzniku a uplatnění. Je podána charakteristika hlavních proudů výzkumu a výuky v oboru (s odkazem na stěžejní díla, jejich autory a kontext). Následuje reflexe dosažených výsledků a specifikace potenciálu jeho budoucího vývoje.

 

 

 

Czech public policy as a scientific discipline and object of research

There are no translations available.

Czech public policy as a scientific discipline and object of research

Potůček M.
Central European Journal of Public Policy, Vol. 1, No. 1, 2007
CESES FSV UK

Download Czech public policy as a scientific discipline and object of research in pdf.

This article sums up the development of public policy as a scientific discipline and object of research and instruction in the Czech Republic. This is presented within a historical context (examining different stages of the development of Czech social sciences even before it was formalized, and the development of its being constituted since the early 1990s) with due regard for the broader cultural, political and institutional context of its arrival and application. A characteristic is given of the main streams of research and instruction in the field (with references to key literature, its authors and context). This is followed by a reflection of results and specification of development potentials.

 

 

 

Umíme si vládnout?

There are no translations available.

Umíme si vládnout?

Potůček M., Purkrábek M. a Rašek A.
Vojenské rozhledy, č. 3 a 4, 2005
(dvě části)

část první: Umíme si vládnout? Část 1 - Veřejná politika
část druhá: Umíme si vládnout? Část 2 - Politické strany

Stať nabízí systematický rozbor deficitů vládnutí (formování veřejné politiky a správy, převodu politických rozhodnutí do věcných řešení) v České republice na začátku 21. století. V druhé části se zaměřuje na příčiny nedostatečné atraktivity českých politických stran v očích české veřejnosti a jejich funkčních selhávání. Následuje rozbor možností a oblastí jejich potřebné modernizace.

 

 

 

EU accession and social policy: the case of the Czech Republic

There are no translations available.

EU accession and social policy: the case of the Czech Republic

Potůček M.
Journal of European Social Policy, Vol. 14, No. 3, 2004
SAGE Publications

Download EU accession and social policy: the case of the Czech Republic in pdf.
All articles of special issue on Enlargement, Europeanization and Social Policy can be downloaded here.

Abstract: This paper assesses the place of the EU accession among the determinant of the changes taking place in the Czech social policy after 1989. Compulsory social and health insurance were re-introduced in the early 1990s, along with a guaranteed subsistence minimum for all, and an institucionalized state employment policy. This paper argues that EU-derived policies have had only a limited impact on Czech social-policy reforms, focusing mostly on institution building.

 

 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2