Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Odborné články
Odborné články

Czech public policy as a scientific discipline and object of research

Czech public policy as a scientific discipline and object of research

Potůček M.
Central European Journal of Public Policy, Vol. 1, No. 1, 2007
CESES FSV UK

Download Czech public policy as a scientific discipline and object of research in pdf.

This article sums up the development of public policy as a scientific discipline and object of research and instruction in the Czech Republic. This is presented within a historical context (examining different stages of the development of Czech social sciences even before it was formalized, and the development of its being constituted since the early 1990s) with due regard for the broader cultural, political and institutional context of its arrival and application. A characteristic is given of the main streams of research and instruction in the field (with references to key literature, its authors and context). This is followed by a reflection of results and specification of development potentials.

 

 

 

Umíme si vládnout?

Umíme si vládnout?

Potůček M., Purkrábek M. a Rašek A.
Vojenské rozhledy, č. 3 a 4, 2005
(dvě části)

část první: Umíme si vládnout? Část 1 - Veřejná politika
část druhá: Umíme si vládnout? Část 2 - Politické strany

Stať nabízí systematický rozbor deficitů vládnutí (formování veřejné politiky a správy, převodu politických rozhodnutí do věcných řešení) v České republice na začátku 21. století. V druhé části se zaměřuje na příčiny nedostatečné atraktivity českých politických stran v očích české veřejnosti a jejich funkčních selhávání. Následuje rozbor možností a oblastí jejich potřebné modernizace.

 

 

 

Model vývoje české společnosti a její modernizace

Model vývoje české společnosti a její modernizace

Frič, P., Potůček M.
Sociologický časopis, č. 4, roč. 40, 2004

str. 415-431

Stáhnout Model vývoje české společnosti a její modernizace v pdf.

Stať podává přehled teorií modernizace a globalizace, relevantních pro návrh celostního přístupu k prognózování možných budoucností české společnosti. Výsledkem se stal model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu, užívaný od roku 2000 ve formulací vizí a strategií pracovištěm autorů - Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.

 

 

 

Czech social reform after 1989: Concepts and Reality

Czech social reform after 1989: Concepts and Reality

La réforme sociale tchéque después 1989: principes et réalité
Die tschechische Sozialreform nach 1989: Konzept und Wirklichkeit
La reforma social checa después de 1989: conceptos y realidad

Potůček M.
International Social Security Review, Vol. 54, No. 2-3, 2001, pp. 81-105

Revue Internationale de Sécurité Sociale, Vol. 54, No. 2-3, 2001, pp. 95-121
Internationale Revue für Soziale Sicherheit , Vol. 54, No. 2-3, 2001, pp. 107-121
Revista Internacional de Securidad Social, Vol. 54, No. 2-3, 2001, pp. 97-125
ISSA - AISS - IVSS

Download Czech social reform after 1989: Concepts and Reality in pdf

Abstract: The paper presents the most important institutional changes taking place in Czech social policy after 1989 in a broader cultural, economic and political framework.

 

   

The Uneasy Birth of the Czech Civil Society

The Uneasy Birth of the Czech Civil Society

Potůček M.
Voluntas, Vol. 11, No. 2, 2000

Kluwer Academic / Plenum Publishers

Download The Uneasy Birth of the Czech Civil Society in pdf.

Abstract: This paper analyzes both the political discourse and the reality of Czech civil society. It describes how the concept of civil society has emerged in a difficult ideological context, and sets out how policy towards it has developed, also highlighting its economic role. Recent empirical evidence on the existing range of citizens' activities and their attitudes toward aspects of civic society and organizations within it is marshaled in order to estimate the potential for citizenship in the Czech Republic.

 

 

Havel versus Klaus: Public Policy Making in the Czech Republic

Havel versus Klaus: Public Policy Making in the Czech Republic

Havel versus Klaus: Public Policy Making in the Czech Republic

Potůček M.
Journal of Comparative Policy Analysis, Vol. 1, No. 1, 1999, pp. 163-176

Kluwer Academic Publishers

Download

in pdf

Abstract: In Central and Eastern Europe, we can observe and analyze an ongoing social experiment euphemized as "the process of the transformation of totalitarian countries with centrally planned economies into democratic countries with market economies." This article offers an analysis of what has been happening in the Czech Republic in this regard. Attention is given to the impact of political philosophies (those represented by names of Vaclav Havel and Vaclav Klaus) upon legal and institutional changes. Key terms for better understanding of these processes are the free market, civil society, civic sector, and participation of citizens in public affairs. Channels, developmental threats, and opportunities for public policy formation and implementation are studied as well.

 

 

Těžké znovuzrození: občanský sektor v České republice

Teorie a praxe české sociální politiky

Těžké znovuzrození: občanský sektor v České republice

Politologická revue, č. 2, 1997
str. 35-52

Článek analyzuje první léta vývoje občanského sektoru v České republice po listopadu 1989. Po pojmovém vymezení a charakteristice jeho institucionálního rámce je rozebrána obecná politická atmosféra první poloviny 90. let 20. století, legislativní podmínky a sklon občanů účastnit se jeho aktivit. V závěru je formulována hypotéza, že bez rozhodne politické podpory z centra zůstane značná část dosud nevyužívaného potenciálu občanské participace v ČR ležet ladem i nadále.

Ke stažení : Teorie Znovuzrození: občanský sektor v České republice (str. 35-52)

 

 

Teorie a praxe české sociální politiky

Teorie a praxe české sociální politiky

Teorie a praxe české sociální politiky

Politologická revue, č. 1, 1997
str. 59-87

Stať analyzuje vývoj české sociální politiky v období 1989-1996. Všímá si výchozích podmínek země, politicko-hospodářského vývoje v prvních letech transformace a politického a odborného diskursu o budoucí podobě sociální politiky. Jsou rozebrány volební programy politických stran z roku 1996 z hlediska jejich sociálně politických cílů a pozornost je dále věnována komunikaci a rozhodovacím procesům ovlivňujícím sociální politiku.Kromě sociálního zabezpečení se článek věnuje i vývoji v oblasti bydlení, zdravotní péče, vzdělávání a politiky zaměstnanosti.

Ke stažení : Teorie a praxe české sociální politiky (str. 59-87)

 

 

Splitting Welfare State: the Czech and Slovak Cases

Splitting Welfare State: the Czech and Slovak Cases

Potůček M., Radičová I.
Social Research, Vol. 64, No. 4 (Winter 1997), pp. 1605-1643

Download

in pdf

Abstract: The split of Czechoslovakia at the end of 1992 and the establishment of the two independent states saw the creation of a sort of a natural social experiment. How strong is the heritage and how long is the institutional path-dependency of social policies in these countries? What factors cause potentially different choices of political goals and instruments in both countries? Do their social policies really differ? In trying to answer these questions, this paper starts with the description of the historical, cultural, political, economic and social conditions of the newly established states. Social policies and social policy reforms in specific areas are analysed: employment policies, policies of social security, housing and health care. Cross-national and cross-sectional comparisons allow for some preliminary conclusions. The Slovak government was more prepared to give up some of its responsibilities to public self-management and local government bodies in order to pass on the responsibility for solving urgent social problems (esp. employment policy, social insurance). The Czech government retained the majority of the responsibilities in these sectors because it enabled the state to redistribute resources collected there for other purposes. Whereas in the Czech Republic the development of corporatist institutions has occurred principally in the health sector (as a consequence of the medical profession being able to use these institutions to support their interest), the Slovak Government has maintained close control of health care reform. The Czech government was able to pursue the reform of the system of state social support (with the obvious tendency to replace universal schemes by means-tested ones), whereas the Slovak government has not had enough courage to do the same, faced as it has been by constant pressure of emerging social problems. The cumbersome and ineffective system of state social aid institutions has remained basically unchanged in both countries, the only exception being the creation of space for the activities of local non-governmental organisations. Both states have withdrawn most of its previous responsibilities for housing, most importantly in terms of state subsidies.

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL