Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Sborníky Kdo má hlavní slovo v cestě české důchodové reformy: Politici, odborníci nebo spolupracují ?

Kdo má hlavní slovo v cestě české důchodové reformy: Politici, odborníci nebo spolupracují ?

Sborník 20. mezinárodní konference: Současné trendy ve výzkumu veřejného sektoru 2016

Sborník 20. mezinárodní konference: Současné trendy ve výzkumu veřejného sektoru 2016

Potůček M., Rudolfová V. Who Has Had the Main Say in the Path of the Czech Pension Reform: Politicians, Experts – or Both? In: Špalková, D.; Matějová, L. (eds.)
Brno: Masaryk University, 2016
ISBN 97-80-210-8082-9

I když důchodové systémy patří mezi nejstabilnější prvky sociálních systémů, i když se neustále vyvíjejí. Během nedávných desetiletí, se desítky zemí zapojily do přijetí drobné úpravy či významné reformy. Politici jakož i přizvaní odborníci věnují velkou pozornost tomuto tématu. V tomto článku, jsme analyzovali rámec ducha a obsahu české důchodové reformy mezi roky 2004 a 2014 s pomocí diskurzivní teorie institucionalismu a metody rámcové analýzy. Střed naší pozornosti je na institucionální rámec a obsah sdělení jejího klíče. Aktéři - politici a experti. Ukazuje se, že i když se politici neobejdou bez odborníků, tak jim zároveň poskytují příležitost k předvedení výkonu svých pracovních povinností a znalosti v rozhodovacím procesu. Politici samy o sobě chtějí mít v konečném důsledku poslední slovo.

Martin Potůček : Kdo má hlavní slovo v cestě české důchodové reformy: Politici, odborníci nebo spolupracují ? (str. 179 – 186)

 

 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese https://konzultace.fsv.cuni.cz

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: