Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Odborné články Konceptuální rámce v teorii a praxi veřejné politiky - příspěvek v časopise

Konceptuální rámce v teorii a praxi veřejné politiky - příspěvek v časopise

Stát na šikmé ploše

Teorie vědy

časopis pro mezioborová zkoumání vědy
XXXVI/2014
ISSN 1210-0250 (tisk)
ISSN 1804-6347 (online)

Příspěvek rozebírá konceptuální rámec jakožto nástroj, usnadňující celostní přístup k analýze - a někdy i k podmíněnému prognózování - společenských procesů. Tím nutně překračuje hranice parciálních disciplinárních pohledů. Zabývá se jeho vymezením v pojetí Tondla a Ostomové. Posléze jsou uvedeny tři příklady jeho uplatnění, na nichž se autor sám podílel: teleonomické výkladové schéma, kultivace a uplatnění lidského potenciálu ve společenském reprodukčním procesu a model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu. Na tomto základě je v závěru podána rozšířená analýza jeho funkcí v teorii a praxi dosud relativně mladé společenské vědy - veřejné politiky.

Konceptuální rámce v teorii a praxi veřejné politiky , strana 9-22