Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Odborné články Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě evropské integrace.

Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě evropské integrace.

ScientiaetSocietas

Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě evropské integrace.

Scientia et Societas, číslo 3, 2013, ročník IX
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.,
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK

Příspěvek analyzuje historický vývoj sociální dimenze Evropské unie obecně a v bývalých zemích komunistického bloku, které rozšířily řady členských zemí, zvláště. Identifikuje místo pojmu Evropský sociální model v politickém diskursu. Klade si otázku, zda je Evropská unie skutečně prosociální. Nebo zda svoji sociálnost jen předstírá, aby zakryla svoji pravou tvář – být institucionálním zprostředkovatelem zájmů mocných hospodářských a finančních hráčů v éře globalizace. V závěru podává přehled námětů na posílení sociální dimenze evropské integrace jakožto nutné podmínky udržení politické legitimity Evropské unie.

Nová sociální smlouva – klíč k politické legitimitě evropské integrace.