Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Odborné články Hodnotové ukotvení sociálního prognózování

Hodnotové ukotvení sociálního prognózování

ScientaEtSocietas

ERGO
Analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací
číslo 02 | prosinec 2011 | ročník 06

Stať rozebírá možné přístupy k identifikaci a uplatnění hodnotových východisek v sociálním prognózování. Zobecněním zkušeností z práce Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a s využitím mezinárodnách inspirací dospívá k závěru, že kritérium kvality a udržitelnosti života a jeho ekonomická, sociální, enviromentální a bezpečnostní dimenze poskytují solidnější základ pro hodnotové ukotvení sociálních prognóz, vizí a strategií, než by tomu bylo v případě dosud často užívaného indikátoru - hrubého domácího produktu.

Hodnotové ukotvení sociálního prognózování (str. 11-14)