Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Občanské aktivity

Občanské aktivity

Poznámka: Zde najdete informace o mých občanských aktivitách starších 3 měsíců. Čerstvější informace jsou k dispozici v sekci Aktuality.


Otevřený dopis

V pátek 22. 2. 2019 jsem zveřejnil Otevřený dopis paní profesorce Danuši Nerudové, týkající se obsahu činnosti nově ustavené Komise pro spravedlivé důchody, které předsedá Odkaz na zmíněný dopis: zde


Fenomén transformace

Na webové stránce Institutu pro péči o kulturní a intelektuální dědictví je možné se seznámit s výsledky projektu "Fenomén transformace", který se zabývá tématy důležitými pro formování lidského života a života české společnosti v globalizovaném světě: odkaz zde


Vyjádření

Vyjádřil jsem se k činnosti Institutu pro péči o kulturní a intelektuální dědictví.
Odkaz k vyjádření.


Protikorupční iniciativa

Uvítal jsem přizvání k oponentaci prospěšné a pozoruhodné protikorupční iniciativy "Rekonstrukce státu".


Happening Platformy pro sociální bydlení (10.6.2013)

Dne 10.6.2013 jsem se zúčastnil Happeningu Platformy pro sociální bydlení "Papuče patří domů".
Fotopříběh


Otevřený dopis

Podepsal jsem Otevřený dopis akademických a výzkumných pracovišť, asociací a organizací ministrům MMR a MPSV, který protestuje proti neadekvátnímu užití metod sociálněvědního výzkumu pro nekritické obhajování potřebnosti a vhodnosti tzv. sociálních ubytoven.
Otevřený dopis


Klub seniorů - Kvalita a udržitelnost života v mezinárodním srovnání (19.3.2013)

Dne 19. 3. 2013 od 14:30 jsem vystoupil v Klubu seniorů Praha-Letňany na téma "Kvalita a udržitelnost života v mezinárodním srovnání.


Veřejná diskuse na téma "Nová radnice na Praze 8. Jak dál?" (2.10.2012)

Zúčastnil jsem se veřejné diskuse občanů s odborníky a zastupiteli Prahy 8 na téma "Nová radnice na Praze 8. Jak dál?".

Pozvánka


Hommage člověku a sociologovi, Miloslavu Petruskovi.

Už před listopadem 1989 jsem se s ním setkával u nekonformních projektů v tehdejší „šedé zóně“ společenských věd, kde se přemýšlelo, psalo a konalo svobodněji než v tehdejších oficiálních strukturách.

17. listopadu 1989 večer jsme se vraceli autobusem z Moravského Krumlova do Prahy spolu s dalšími účastníky z jednoho takového semináře, nazvaného „Funkční analýza v sociálních vědách“. Zrozhlasového vysílání nám bylo jasné, že se něco děje. Na Národní jsem došel o půl desáté večer, kdy se už stříkací vozy snažily z dlažby smýt poslední stopy střetu studentů s policií.

Ihned nato jsme se potkali v Laterně Magice a začali jsme připravovat sociální program Občanského fóra.

Miloslavu Petruskovi vděčím za mnohé. Především za to, že mne při náhodném setkání na Národní někdy v březnu 1990 přizval k budování nově zakládané Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pak za to, jak obrovský prostor mně i mým kolegům na ní – už jako její děkan – poskytl při zakládání a rozvíjení nového oboru veřejná a sociální politika. I za to, kolik - sám zapálený sociologa skvělý rétor - pro tento svůj obor získal dychtivých mladých následovníků v době, která kritickému myšlení o společnosti rozhodně nepřála, a ostatně nepřeje ani dnes. Zůstane pro mne nedostižným příkladem intelektuální poctivosti, niterné odpovědnosti intelektuála za osud společnosti, v níž žije, a mravní velikosti plně srovnatelné s prvním profesorem sociologie na naší staroslavné Tomášem Garrigue Masarykem. Jsem rád, že jsem se mohl počítat do kruhu jeho blízkých spolupracovníků – a snad i přátel. Čest jeho památce!

Odkaz na blog.


Přednášky v domově seniorů Slunečnice

Realizoval jsem cyklus přednášek pro Domov pro seniory Slunečnice, Na Hranicích 674/18, 181 00 Praha 8 - Bohnice.

Témata přednášek:
13.4.2012 - Konflikt generací - mladí proti starým?
27.4.2012 - Prospívají zdravotnické reformy zdraví?
11.5.2012 - Sociální služby - otloukánek politiků a úředníků.
22.6.2012 - Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?

Pozvánka na přednášky


Výstava fotografií "Děti Země" (4.6.-30.6.2012)

Uskutečnila se výstava mých fotografií "Děti Země", kterou pořádalo občanské sdružení OSM. Konala se od 4.6. do 30. 6. 2012 v Zenklově 27, Praha 8 (v prostorách sekretariátu ČSSD).
Pozvánka


Paměti Františky Stokláskové, rozené Potůčkové, dcery drobného rolníka a větrného mlynáře Františka Potůčka ze Žeranovic

Pameti

Za pomoci příbuzných a přátel se mi podařilo vydat Paměti Františky Stokláskové, rozené Potůčkové, dcery drobného rolníka a větrného mlynáře Františka Potůčka ze Žeranovic

 


Výzva vládě a premiérovi ke změně stanoviska k evropské smlouvě o rozpočtové unii

Podepsal jsem výzvu vládě a premiérovi ČR k podpisu evropské smlouvy o rozpočtové unii "Nevylučujme se z Evropy."
Text výzvy
Seznam podpisů


Historie žeranovického Větřáku

Dne 21. 8. 2011 jsem účastníky besedy v Zámecké hospůdce v Žeranovicích seznámil s historií žeranovického Větřáku, na němž od roku 1796 do roku 1981 hospodařilo šest generací mých předků - větrných mlynářů. Prezentace zde.


Veřejnost proti korupci

Podepsal jsem prohlášení "Veřejnost proti korupci", Více na http://verejnostprotikorupci.cz/.


Další položka v CV

Do kategorie CV, kam se obvykle uvádějí udělená vyznamenání a pocty, mohu uvést: "2011: Společenství Pravda a Láska, kategorie vědecko-univerzitní fronta, nominoval a udělil Adam B. Bartoš." Blíže viz http://abbartos.wordpress.com/2011/02/07/pravdolaska-2-0-aktualizovany-seznam-pravdolaskaru-120-dalsich-jmen/#more-867


Podepsal jsem Výzvu na obranu knih

Výzvu vyhlásil Svaz českých nakladatelů a knihkupců. Blíže viz http://www.sckn.cz/index.php?p=vyzva#formular


Setkání absolventů, studentů, učitelů a příznivců oboru Veřejná a sociální politika

Nabízím ke zhlédnutí fotografie z historicky prvního - a hned velmi úspěšného - setkání absolventů oboru Veřejná a sociální politika s jeho studenty, učiteli a příznivci v klubu K4, Celetná 20, Praha 1 dne 21. ledna 2011 - viz http://zdeneksmida.com/vsp/. Akce se konala s podporou programu EU "Operační program Praha - adaptabilita", projektu "Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského stdijního oboru Veřejná a sociální politika".
Více informací na portálu veřejné politiky http://www.verejna-politika.cz/


Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky

Připojil jsem se k Otevřenému dopisu premiérovi vlády Petru Nečasovi – Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky. Je dostupný na http://eduin.cz/titulka/otevreny-dopis-premierovi-vlady-petru-necasovi-plosne-testovani-zabrani-zkvalitneni-vyuky/


Stanovisko historiků nejnovějších dějin k senátnímu návrhu zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu

Podpořil jsem „Stanovisko historiků nejnovějších dějin k senátnímu návrhu zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu”. Je dostupné na http://www.zakonotretimodboji.cz/


ProAlt (19.8.2010)

Podepsal jsem dokument iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ ProAlt zveřejněný 9.8. 2010 - viz http://www.proalt.cz


 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese https://konzultace.fsv.cuni.cz

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: