Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Odborné články Česká veřejná politika jako vědní disciplína a jako předmět zkoumání

Česká veřejná politika jako vědní disciplína a jako předmět zkoumání

 Česká veřejná politika jako vědní disciplína a jako předmět zkoumání

Potůček M.
Teorie vědy /Theory of Science XVI/XXIX, č.2, 2007, s. 93-118

Stáhnout Česká veřejná politika jako vědní disciplína a jako předmět zkoumání v pdf.

Příspěvek podává souhrnnou informaci o vývoji veřejné politiky jako vědní disciplíny a jako předmětu výzkumu a výuky v České republice. Činí tak v historickém kontextu (všímá si přitom etap vývoje sociálních věd ještě před formálním ustavením oboru a posléze i vývojových fází jeho konstituování od začátku 90. let 20. století) a s vědomím širšího kulturního, politického a institucionálního kontextu jeho vzniku a uplatnění. Je podána charakteristika hlavních proudů výzkumu a výuky v oboru (s odkazem na stěžejní díla, jejich autory a kontext). Následuje reflexe dosažených výsledků a specifikace potenciálu jeho budoucího vývoje.