Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Odborné články Těžké znovuzrození: občanský sektor v České republice

Těžké znovuzrození: občanský sektor v České republice

Teorie a praxe české sociální politiky

Těžké znovuzrození: občanský sektor v České republice

Politologická revue, č. 2, 1997
str. 35-52

Článek analyzuje první léta vývoje občanského sektoru v České republice po listopadu 1989. Po pojmovém vymezení a charakteristice jeho institucionálního rámce je rozebrána obecná politická atmosféra první poloviny 90. let 20. století, legislativní podmínky a sklon občanů účastnit se jeho aktivit. V závěru je formulována hypotéza, že bez rozhodne politické podpory z centra zůstane značná část dosud nevyužívaného potenciálu občanské participace v ČR ležet ladem i nadále.

Ke stažení : Teorie Znovuzrození: občanský sektor v České republice (str. 35-52)