Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Odborné články Teorie a praxe české sociální politiky

Teorie a praxe české sociální politiky

Teorie a praxe české sociální politiky

Teorie a praxe české sociální politiky

Politologická revue, č. 1, 1997
str. 59-87

Stať analyzuje vývoj české sociální politiky v období 1989-1996. Všímá si výchozích podmínek země, politicko-hospodářského vývoje v prvních letech transformace a politického a odborného diskursu o budoucí podobě sociální politiky. Jsou rozebrány volební programy politických stran z roku 1996 z hlediska jejich sociálně politických cílů a pozornost je dále věnována komunikaci a rozhodovacím procesům ovlivňujícím sociální politiku.Kromě sociálního zabezpečení se článek věnuje i vývoji v oblasti bydlení, zdravotní péče, vzdělávání a politiky zaměstnanosti.

Ke stažení : Teorie a praxe české sociální politiky (str. 59-87)