Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home
Aktuality

Zde najdete informace o mých plánovaných aktivitách a o aktivitách realizovaných v posledních třech měsících. Aktuality starší tří měsíců se dále přesunují do odborných aktivit, občanských aktivit a do vystoupení v médiích.
Očima expertů: progresivní daň


Zúčastnil jsem se ankety "Očima expertů: progresivní daň", zveřejněnou na serveru Peníze.cz dne 3. 3. 2017.

 

Odkaz ZDE

 

Vystoupení v pořadu ČT24 "Otázky Václava Morovace"


V pořadu ČT24 "Otázky Václava Moravce" jsem dne 26. 2. 2017 od 13 do 14 hodin diskutoval s místopředsedou ČMKOS Vítem Samkem a víceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem o výsledcích práce Odborné komise pro důchodovou reformu, postojích politiků k výsledkům naší práce i o tom, co to může do budoucna přinést občanům naší země."

Odkaz ZDE

 

 

Národní konvent na téma: Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence


Dne 24. 2. 2017 jsem na kulatém stole Národního konventu na téma "Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence" vystoupil se stanoviskem, analyzujícím výzvy, kterým Evropská unie a Česká republika čelí a bude v budoucnu vystavena.


Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.pdf)

Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.docx)

Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence - doporučení(.pdf)

Co je vícerychlostní Evropa a jaké jsou její dopady na ČR? VIDEO ZDE 

SKOMÍRAJÍCÍ SOCIÁLNÍ STÁT

SKOMÍRAJÍCÍ SOCIÁLNÍ STÁT
Role politiků a odborníků v přípravě české důchodové reformy
Potůček, M., Rudolfová, V. The Role of Politicians and Experts in the Preparation of the Czech Pension Reform. In: Sánches-Cabeduzo, S. S., López Peláez, A. (Eds.) 2017. The Ailing Welfare State. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi. pp. 165-190. ISBN 978-84-9135-455-0.

Byť jsou důchodové systémy jedněmi z nejstabilnějších prvků sociálních systémů, i ony se vyvíjejí. V posledních destiletích zavedla řada zemí určité úpravy těchto systémů nebo jejich podstatné reformy. Politici a rovněž přizvaní odborníci se tomuto tématu intenzivně věnují. V této kapitole analyzujeme ducha a obsah diskurzu o české důchodové reformě v letech 2004 až 2015 prostřednictvím teorie diskurzivního institucionalismu a metod rámcové analýzy. Soustřeďujeme se na institucionální rámec a obsah komunikace hlavních aktérů – politiků a odborníků. Z naší analýzy vyplývá, že politici se ve svém rozhodování neobejdou bez odborníků, kterým dávají možnost uplatnit v rozhodovacím procesu jejich odborné znalosti; v konečné fázi rozhodování jsou to však politici, kteří mají poslední slovo.

 

CZECH TOP-ACADEMICS AND RESEARCHERS SPECIALISING IN EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION


Ve dnech 25. až 27. ledna jsem se zúčastnil studijní cesty českých akademiků zabývajících se evropskou ekonomickou integrací do sídla Evropské komise v Bruselu.

Program: ZDE(.pdf)

 

 

Výzvy zdravotní gramotnosti


Vystoupil jsem v prvním bloku "Výzvy zdravotní gramotnosti" na První národní konferenci o zdravotní gramotnosti "Společnou cestou ke zdravotně gramotné společnosti", která se konala dne 25. ledna 2017 v Praze. Blíže viz www.uzg.cz

 

 

Česku chybí vize a strategie, bez toho ve světě neuspějeme


Dne 20. ledna 2017 v Lidových novinách a následně 22. ledna v Lidovkách se mnou vyšel rozhovor s názvem "Česku chybí vize a strategie, bez toho ve světě neuspějeme", který se mnou vedl redaktor Petr Kain.

Článek ke stažení ZDE(.docx)

 

 

 

Krize vládnutí, Evropská unie a veřejná politika


Dne 15. 12. 2016 jsem na pozvání pana děkana vystoupil na Fakultě sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a Metóda v Trnavě s přednáškou "Krize vládnutí, Evropská unie a veřejná politika"

Prezentace ke stažení ZDE(.pdf)

 

2. pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu pod názvem "Důchodová reforma - jak dál?"


Dne 30. listopadu proběhla v Praze 2. pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu pod názvem "Důchodová reforma - jak dál?". Moderoval jsem na ní několik jednání a přednesl jsem zprávu o její činnosti za poslední dva roky.

Zpráva o činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu ke stažení ZDE(.pptx)
Program pracovní konference ke stažení ZDE(.PDF)
Se všemi příspěvky je možno se seznámit na stránkách důchodové komise: ZDE
Úvodní stránka důchodové komise: ZDE
 

Evropská Unie čelí nejhlubší krizi ve své historii


V pondělí 23. 11. 2016 jsem na pozvání paní profesorky Lenky Rovné, Jean Monnet Chair ad personam, vystoupil před Stolní společností Evropa v Praze s příspěvkem "Evropská krize čelí nejhlubší krizi ve své historii. Příčiny, důsledky a scénáře možné budoucnosti." Následovala bohatá diskuse.

Příspěvek ke stažení ZDE(.pdf)

 

Vystoupení na semináři o ustavování záchranné sociální sítě


Dne 9. listopadu 2017 jsem na semináři o ustavování záchranné sociální sítě v průběhu transformace, organizovaném Ministerstvem zahraničních věcí Korejské republiky ve spolupráci s VŠE Praha přednesl příspěvek"Czech welfare reform: what babies did we pour out of the bath water?"

Prezentace ke stažení ZDE(.pdf)

 

Medias res - odborný časopis pro aktuální otázky společenských věd


Medias res Vol. 1 (1-2/2016)

Holistic foresighting: the Czech experience

Potůček, M. Holistic foresighting: the Czech experience. Medias res, 2016, vol. 1, 1-2/2016, pp. 9-21. ISSN 2464-6334.

The goal of this contribution is to share the theoretical and methodological knowledge and experience gathered during more than fifteen years of work of the Center for Social and Economic Strategies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (CESES) on holistic societal foresights, visions and strategies of the Czech Republic's development in the contexts of globalisation and European integration. The Center's mission has been to identify the country's key problems, and, by doing so, to help find public policies that will help solve the problems identified and take advantage of development opportunities. Since it was establishied, the CESES has published (besides many other studies, articles and research reports) nine comprehensive publications in two foresighting cycles, which systematically identified the area of possible future choices and available policy, social and economic strategies. (Vize 2001, Průvodce 2002, Potůček et al. 2003, Potůček et al. 2005, Potůček 2008, Potůček, Musil & Mašková (eds.) 2008, Potůček - Mašková 2009, Frič - Veselý 2010, Potůček et al. 2011)

Článek ke stažení ZDE(.pdf)

 

Rozhovory pro Institut pro péči o kulturní a institucionální dědictví

Na webové stránce Institutu pro péči o kulturní a institucionální dědictví  jsou zveřejněny záznamy čtyř rozhovorů, které se mnou vedl spolupracovník tohoto institut Martin Soldát.

 

Odkaz na domovskou stránku ZDE

1. záznam rozhovoru - DIALOG O TRANSFORMACI (19. 1. 2011)

2. záznam rozhovoru - DIALOG O EVROPĚ I. ČÁST (25. 2. 2016)

3. záznam rozhovoru - DIALOG O EVROPĚ II. ČÁST (28. 4. 2016)

4. záznam rozhovoru - TŘETÍ ROZPRAVA O EVROPĚ (11. 7. 2016)